ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 2017/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Tanulmányok

 • Dr. habil. Budai Balázs Benjámin PhD: Lakossági elégedettség és bizalom függvényei a kommunikáció során –  The relationships between public satisfaction and public confidence in communication
 • Dr. Dargay Eszter: Államigazgatási szervek megszüntetése és átalakítása az integritás és hivatásetika szemszögéből
 • Dr. Téglási András PhD: A guberálás szabálysértéssé nyilvánításának alkotmányossági megítélése az Alkotmánybíróság 176/2011. (XII. 29.) AB határozata alapján
 • Dr. Cseporán Zsolt: A művészeti felsőoktatás alkotmányjogi keretei
 • Dr. Bajor Tibor PhD: Kontrolling a közigazgatásban

E -közigazgatás

 • Sík Zoltán Nándor: A blockchain filozófiája, avagy a fennálló társadalmi rendek felülvizsgálatának kényszere

Fórum

 • Prof. Emeritus Dr. Prugberger Tamás DSc: Egy akadémiai doktori értekezés vitájának tanulságai
 • Dr. Feik Csaba: Az önkormányzati vagyon szerepe a helyi közösségek életében
 • Dr. Pituk Emese: A polgári jogi jogalanyiság nélküli felek és a közigazgatási jogvita
 • Dr. Tóth László: Gondolatok a Magyar Közigazgatási Kamaráról

Közigazgatás bírósági kontrollja

 • Dr. Lehóczki Balázs – dr. Széplaki-Nagy Gábor – dr. Balogh Zsolt – Dr. Darák Péter PhD –
 • Dr. Szabó Annamária Eszter PhD: Felsőbírósági jogesetek

Portré

 • Dr. Gyergyák Ferenc LL.M.: Dr. Kiss Pál, a Deák Ferenc Jogász Díj 2017. évi díjazottja