JOG-ÁLLAM-POLITIKA 2017/4

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • GÁBOR HAMZA: L’ «optimus status civitatis» di Cicerone e la sua tradizione nel pensiero politico
 • SZILÁGYI PÉTER: A Verfassungslehre mint különös és különleges államelmélet 1.
 • KATALIN SZOBOSZLAI-KISS: The Antecendents of the fali of Athenian democracy — The trial of Socrates
 • SISKA KATALIN: Több Erdogan kevesebb Atatürk?
 • MILANOV VIKTOR: A Bulgária és Macedónia közötti jószomszédi kapcsolatokról szóló megállapodás szerepe a regionális konfliktuskezelésben
 • BOJNÁR KATINKA: Családvédelem a munkajogban
 • SZMODIS JENŐ: Szempontok és adalékok a „jurisztokratikus kormányforma” kérdéséhez
 • PÁPAI-TARR ÁGNES – SÍPOS FERENC: Közérdekű munka a francia büntetőjogban
 • VARGA JUDIT: PPP-ben rejlő lehetőségek és veszélyek
 • NAGY KLÁRA: Hatásvizsgálat és konzultáció a hazai önkormányzati jogalkotásban
 • SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: A sztoikus metafizika főbb axiómái
 • MARÓTI DÁVID: A felsőházak összehasonlító elemzése ifj. Vutkovich Sándor munkásságában
 • BÓKA ZSOLT: A tradicionális elnevezés újra: székhelyi ügyvédi kamara?
 • SIMON LÁSZLÓ: A partizán elmélete a premodern virtuális korban
 • LUGOSI JÓZSEF: From the conflict situation to the formádon of the civil lawsuit
 • HÁMORI ANTAL: Javaslat a ’rossz minőségű termék forgalomba hozatala’ büntetőjogi törvényi tényállás alapesete büntetési tételének és egyes szabálysértési rendelkezések módosítására
 • BUSA RÉKA – DELI GERGELY: Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam. Studia in honorem Gábor Hamza