JeMa 2019/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

ALKOTMÁNYJOG

  • Chronowski Nóra-Vincze Attila: Az Alkotmánybíróság határozata a Magyar Nemzeti Bank kiadmányozási joga ügyében – A közjogi személyek alkotmányjogi panasza
  • Fiók Andrea: Alkotmánybírósági döntés az öregségi nyugdíj ismételt megállapításának lehetővé tételéről – A jogviszonyuk helyreállítása mellett döntő bírák öregségi nyugdíját érintő jogalkotói mulasztás

MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG

  • Schultz Márton: A Debreceni ítélőtábla döntése a név jogosulatlan kereskedelmi felhasználása tárgyában A névjog megsértésének lehetséges tényállásai és a kereskedelmi felhasználás mint vagyoni sérelem

LUXEMBOURGI JOGGYAKORLAT

  • Szabados Tamás: Az Európai Unió Bíróságának Achmea-döntése – A tagállamok közötti beruházásvédelmi egyezmények választottbírósági kikötéseinek összeegyeztethetetlensége
    az uniós joggal
  • Tombor Csaba: Az Európai Unió Bíróságának ítélete a helyi önkormányzati közszolgáltatási nonprofit társaságok általánosforgalmiadó-alanyiságáról – A helyi közszolgáltatások ellátásának gazdasági jellege

STRASBOURGI JOGGYAKORLAT

  • Ambrus István: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata a Matúz kontra Magyarország ügyben – A véleménynyilvánítás szabadsága és a közérdekű bejelentés,
    valamint a munkavállaló titoktartási kötelezettségének összefüggései