JOG-ÁLLAM-POLITIKA 2017/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

 • CS. KISS LAJOS: Alkotmányelmélet és az érték logikája: zsarnokság vagy szabadság?
 • ANTAL ZSOLT: A közintézmények közérthetősége — az állampolgári bizalom és az intézményi kommunikáció összefüggései
 • DORNFELD LÁSZLÓ – SÁNTHA FERENC: A terrorizmus és a terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény aktuális kérdései
 • GLAVANITS JUDIT: Új értékelési módszerek a közbeszerzésben, különös tekintettel az életciklus-költség számítására
 • SIKLÓSI IVÁN: Kincstalálásra vonatkozó szabályok a modern jogrendszerekben
 • SZOBOSZLAI-KISS KATALIN: A filozófus modell változása a görög filozófiában, különös tekintettel a hellénisztikus korra — Zénón és a sztoikus filozófia
 • TÓTH ZOLTÁN BALÁZS: Államépítési törekvések Szíriában I. — A Bassár el-Aszad kormányzat kihívásai
 • KATALIN SZOBOSZLAI-KISS: Law and Morality
 • KÉMERI ZSÓFIA: A strasbourgi bíróság és a magyar bíróságok gyakorlata az európai konszenzus tükrében
 • KOVÁCS GABRIELLA: Julesz Máté: Az orvosi jog aktualitásai
 • KELEMEN ROLAND: Gondolatok Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai kapcsán