JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • SAJÓ ANDRÁS: Az emberi jogok esélye a közömbös társadalmakban
  • PARLAGI MÁTYÁS: A sérelemdíj iránti kereset elutasítása és a hátrány kutatása
  • KLEIN TAMAS: Homonculum regulare necesse est – Adalékok egy jövendő robot jog elé, különös tekintettel a jogalanyiság és a felelősség kérdésére
  • BORBÉLY ZOLTÁN: A bizalmi vagyonkezelő szerződésszegésekor felmerülő egyes dogmatikai kérdések

SZEMLE

  • TÓTH GÁBOR FERENC: A jogpozitivizmus győzelme, avagy a „lomizás” és a guberálás pönalizálása

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • VÖRÖS IMRE: Monográfia az alkotmánybírósági különvéleményekről
  • SÁNDOR ISTVÁN: A sérelemdíj dogmatikáját és gyakorlatát elemző monográfiáról