JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • PAPP TEKLA: A közigazgatási szerződés egy magánjogász szemszögéből
  • SZILÁGYI PÉTER: Peschka Vilmos nyomában – korrekciókkal
  • GRAD-GYENGE ANIKÓ: Nincs új a nap alatt – avagy górcső alatt a bizottság szerzői jogi reformjának szabad felhasználásai
  • ÁMÁN ILDIKÓ: Az 1874. évi oktatásügyi reform, avagy a jogászképzés első átalakítása a dualizmus időszakában

SZEMLE

  • KENDERES GYÖRGY – PRUGBERGER TAMÁS: Hozzászólás Szalma József „A munkajogi felelősség – osztályozása, és helye a magánjogi felelősségi rendszerben” című írásához

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • MÉCS JÁNOS: Választójog Európában – dilemmák és válaszutak