JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • IRK FERENC: Globalizáció – kockázatkezelés – bűnözéskontroll (A büntetőjog határain innen és túl)
  • PRIBULA LÁSZLÓ: A polgári perben eljáró bíróság kötöttsége a büntető és a közigazgatási bírói ítélethez – párhuzamok és eltérések
  • PÁPAI-TARR ÁGNES: A szabadságvesztés alternatívái a francia büntetőjogban

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • HACK PÉTER – HORVÁTH GEORGINA: A büntetőeljárásról szóló új törvényről

SZEMLE

  • GONDA IMRE: Esetjog az európai védjegyjogban

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • NAGY PÉTER: Boóc Ádám: A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése c. könyvéről