JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/5

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY

  • UDVARY SÁNDOR: A közérdekű és társult perek a polgári perrendtartásban
  • SIPKA PÉTER – ZACCARIA MÁRTON LEÓ: Aktuális jogvédelmi anomáliák az öregedéssel és az egyenlő foglalkoztatással összefüggésben
  • GÁBRI ANGÉLA: A bírói döntéshozatalt befolyásoló szubjektív tényezők viselkedéstudományi perspektívából

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • NAGY MARIANNA: Dogmatikai alibi megoldások – a közigazgatási szankciós törvényről

SZEMLE

  • HAMZA GÁBOR: Móra Mihály a iurisconsultus universalis (1908-1967)

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • VÖRÖS IMRE: Monográfia az alkotmányos párbeszédről