JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • FORGÁCS IMRE: Anarchikus Brexit (A brit kilépés nyitott kérdései a hivatalos dokumentumok alapján)
  • JAKAB NÓRA: Rendszerszerű gondolkodás a munkavállalói jogalanyiságról
  • NAVRATIL SZONJA: Valóban a bíróságok lennének a jogállamiság védőbástyái?
  • BOROS ANITA: Európai közigazgatási eljárásjog – megjegyzések a Parlament rendelettervezetének margójára

SZEMLE

  • HÁGER TAMÁS: A büntetőítélet iratellenességből fakadó részbeni megalapozatlansága, a tényhiba kiküszöbölése a másodfokú büntetőeljárásban
  • N. SZABÓ JÓZSEF: Tervezetek és vélemények a jogászképzés átalakítására – 1947-1948

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • KOLTAY ANDRÁS: Jakab András: Az európai alkotmányjog nyelve