JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • HEREDI ERIKA: A preklúzió jelentősége a megújult polgári perben
  • TÉGLÁSI ANDRÁS: A szociális jogok alkotmányos védelme az Amerikai Egyesült Államokban
  • BODNÁR ESZTER: A Velencei Bizottság választási ajánlásainak érvényesülése a magyar szabályozásban és bírósági gyakorlatban

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • DUDÁS DÓRA VIRÁG – KOVÁCS ANDRÁS: A közigazgatási bírósági felülvizsgálat bizonyítási-mérlegelési szabályai és terjedelme a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében

SZEMLE

  • BOLVARI-TAKACS GÁBOR: A Magyar Táncművészeti Egyetem jogállásának alakulása a 21. században (1998-2017)

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • KLEIN TAMÁS: Még egyszer a sajtószabadság és médiajog 21. századi aktuális kérdéseiről és szabályozási lehetőségeiről – de lege ferenda