JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/2

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY GOMBOS KATALIN: A polgári perorvoslati rendszer és átalakulása VEKÁS LAJOS: Szladits Károly és magánjogi iskolája SZATHMÁRY ZOLTÁN: A szado-mazochista aktusok büntetőjogi vonatkozásai és a sértett beleegyezése JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN FÁZSI LÁSZLÓ: A pótmagánvádas eljárás szabályozásának...

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2018/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY NAGY ADRIENN: Új jogintézmények a polgári perbeli bizonyítás szabályozásában ZACCARIA MÁRTON LEÓ – PRUGBERGER TAMÁS: A posting aktuális kérdései és fogalmi kompelexitásának dilemmái TIHANYI MIKLÓS: A protestáns jogfelfogásról SULYOK MÁRTON PÉTER: A gazdasági…

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2017/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc TANULMÁNY WALLACHER LAJOS: Az osztott perszerkezet bevezetésének közvetett hatásai az új polgári perrendtartásban BAYER JUDIT – BÁRD PETRA: Médiaszabadság és médiapluralizmus az Európai Unióban. Problémák és megoldási j avaslatok SZALMA JÓZSEF: Bizonyítási teherviselés az…