Jogtudományi Közlöny 2017/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • Pribula László: Hatásköri és illetékességi szabályok az új polgári perrendtartásban
  • Gárdos István: Dematerializált értékpapír óvadékba adása – a dematerializált értékpapír mint a dologi jogok tárgya
  • Orbán Endre: A békés gyülekezéshez való joggal kapcsolatos alkotmányossági követelmények

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Hajas Barnabás: Újrago(mb/nd)olt hatósági eljárásjog: az általános közigazgatási rendtartás

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Kecskés Gábor: A nukleáris jog tudományának és oktatásának nemzetközi és hazai aktualitásai
  • Klein Tamás: A sajtószabadság és médiajog legújabb kihívása és az azokra adható megoldási javaslatok