Jogtudományi Közlöny 2017/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Vékás Lajos: Eörsi Gyula: a professzor és a jogtudós (1922-1992)
  • Gyekiczky Tamás: „Mindenkire, mindenütt, azonosan” A büntetéskiszabás területi egyenlőtlenségeinek jogszociológiai kutathatóságáról
  • Sándor Lénárd: Az amicus curiae kérdése a beruházásvédelmi jogvitákban

Jogalkotásunk nyomában

  • Fazekas Marianna: Hatósági ügy – közigazgatási jogvita (Az Ákr. és a Kp. tárgyi hatályának néhány kérdése)
  • Molnár Judit: Eltűnnek? – A fizetési meghagyásos eljárást követő per egyes szabályainak helyzete az új polgári perrendtartás nyomán

Jogirodalom, jogélet

  • Konstantin Kata – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Mi engedhető meg egy jogállamban? Deák Dániel „Alkotmány és adójog” című könyvéről