Jogtudományi Közlöny 2017/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • Vékás Lajos: Magánjogi kérdések jogelméleti megközelítésben Peschka Vilmos műveiben
  • Auer Ádám – Papp Tekla: A corporate governance jelentősége a köztulajdonban lévő gazdasági társaságoknál
  • Kecskés András – Halász Vendel: Pontszerző helyen a Polgári törvénykönyv – A magyar társasági jogi rendelkezések La Porta professzor értékelési rendszerének tükrében

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási per jog emancipációja: a közigazgatási perrendtartás
  • Tóth Tihamér: A versenytörvény újdonságai az összefonódások ellenőrzése és a kártérítési perek tekintetében

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Váczi Péter: A magyar jogrendszer állapotáról