JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2016/11

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY

  • Harmathy Attila: Szerződésmódosítás – devizaalapú kölcsönszerződés
  • Pallagi Anikó- Irk Ferenc: A társadalomra veszélyesség és az ultima ratio elvének viszonyáról
  • Hadi Nikolett: Az állami kitüntetések és elismerések
  • Rainer Lilla: A felróhatóság megítélése a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény elbírálása során

SZEMLE

  • Ildikó Bartha: (Jog)állami bíróság? A közigazgatási bíráskodás magyarországi reformja 2016-ban

JOGIRODALOM-JOGÉLET

  • Mezei Péter: Papp László „A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái” című könyvéről