Jogtudomány Közlöny 2017/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

  • Korinek László: Az ártatlanság félelme
  • Rácz Lajos: Aki nem érhette meg a kiegyezést – Széchenyi István közjogi emlékezete

Jogalkotásunk nyomában

  • Hoffman István: Néhány gondolat a normakontroll-eljárásoknak a Közigazgatási perrendtartásban történő szabályozásáról
  • Pákozdi Zita: A perindítás és a keresetlevél szabályai az új Pp.-ben
  • Gyertyánfy Péter: Szerzői jogi jogalkotásunk mérlege, 2009-2016

Szemle

  • Horváth Georgina: Kodifikációs kölcsönhatások

Jogirodalom, jogélet

  • Rigó Balázs: Apollóntól Dionüszoszig – tavaszi könyvbemutató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán
  • Ghira Márton: Cicero: „Az állam” című művének új kiadásáról