Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2017/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Tóth Andrea Katalin: Szerzői jogi reform az Európai Unióban: a 2016. szeptemberi javaslatcsomag
  • Ferge Zsigmond: Kiterjed-e a haszonkölcsönzés 2006/115 irányelv értelmében vett fogalma – a nyomtatott művek haszonkölcsönzésének jellemzőihez hasonló feltételek mellett – valamely könyv digitális formájú többszörözött példányának a haszonkölcsönzésére?
  • Palágyi Tivadar: Az Európai Szabadalmi Hivatal műszaki fellebbezési tanácsainak néhány érdekes döntése 2016-ban
  • Baticz Csaba – Péteri Attila: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2017 első felében
  • Legeza Dénes: Az akadémiai pályadíj és a színházi drámajutalom szerzői jogi kérdései
  • Palágyi Tivadar: Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről
  • Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből
  • Könyv- és folyóiratszemle
  • Summaries