Jogtudományi Közlöny 2017/3

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY

  • Kiss György: A munkaszerződés tartalmának összetettségéről
  • Chronowski Nóra – Vincze Attila: Önazonosság és európai integráció – az Alkotmánybíróság az identitáskeresés útján
  • Udvary Sándor: Az amerikai class action főbb jellegzetességei

SZEMLE

  • Árok Krisztián – Kőműves Barbara: Eljárásjogi science fiction, avagy a magánszakértő mint tanú a polgári perben

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Badó Attila: Az ügyvédi hivatásrend szociológiai vizsgálatának legújabb eredményei
  • Prugberger Tamás: Fogyatékossággal élő emberek jogalanyiságának reformkérdései