Jogtudományi Közlöny 2017/2

Olvasási idő: < 1 perc

Tanulmány
  • Forgács Imre: Senki földje a jogban: a globális vállalat
  • Rigó Balázs: Sir Robert Filmer patriarchális államelméletének gyökerei a kora újkori eszmeáramlatok tükrében
  • Gyüre Annamária Csilla: Az éghajlatvédelmi jog alapjai
Szemle
  • Móré Sándor – Szilvásy György Péter: A menekültügy jogi, szervezti és eljárási keretei Magyarországon
Jogirodalom, jogélet
  • Hamza Gábor: Teodor Sambrian professzor római jogi tankönyve
  • Szalma József: A magyar-horvát közjogi kapcsolatok a dualizmus idején