Jogtudományi Közlöny 2017/9

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • Szabó Imre: Szakértelem és felelősség
  • Nagy Marianna: Közigazgatási szerződés az európai uniós eljárásjogban, avagy szabályozás Szkülla és Kharübdisz között
  • Bérces Viktor: A magántitok büntetőjogi védelmének értelmezési sémái

JOGALKOTÁSUNK NYOMÁBAN

  • Kovács András György: A Kúria megváltozott szerepköre a közigazgatási perrendtartás rendszerében

SZEMLE

  • Bartha Ildikó: Földindulás. A földforgalom-szabályozás tagállami és uniós joga

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Dán Judit: „Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai” című kötetről
  • Hamza Gábor: Alessandro Somma a jogösszhasonlításról és a jogtörténetről
  • Téglási András: Beszámoló Drinóczi Tímea „Többszintű alkotmányosság működésben – alkotmányos párbeszéd Magyarországon” című akadémiai doktori értekezésének nyilvános vitájáról