jogtudományi Közlöny 2019/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNY

  • Miskolczi Bodnár Peter: A kártérítési felelősség egyes közös szabályainak mögöttes szabályként való alkalmazhatósága
  • Józon Mónika: Az áruk szabad mozgása az Európai Unióban és a tagállami fogyasztóvédelem érvényesülése a negatív és a pozitív integráció közötti összefüggések tükrében
  • Gyekiczky Tamás: Újragombolva (A jog kutatásának lehetőségei Michel Foucault után)

EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

  • Szalay Klára – Pólyák Gábor: Az európai szerzői jogi harmonizáció jelenlegi állása: újabb kísérlet a szomszédos jogok kiterjesztésére a sajtókiadványok kiadói számára

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Orbán Endre: A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés