JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2019/9

Olvasási idő: < 1 perc TANULMÁNY

  • Nótári Tamás: Pignoris capio – a szinguláris vagyoni végrehajtás a római jogban
  • Fekete Balázs: A jogi kultúra „korai recepciójaA jogi kultúra fogalmának beépülése a “80-as és korai ’90-es évek jogirodalmába
  • Farkas Henrietta Regina: A szoftverek terjesztési jogának kimerülése az Egyesült Államokban és az Európai Unióban

SZEMLE

  • Boóc Ádám: Elméleti észrevételek a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági ítéletek érvénytelenítése vonatkozásában

JOGIRODALOM, JOGÉLET

  • Fantoly Zsanett: Szegedi workshop az új büntetőeljárási törvény elméleti és gyakorlati kérdéseiről