EURÓPAI JOG 2018/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • BÁRÁNY V. FANNY: Az oktatáshoz való jog határok nélkül
  • SZABADOS TAMÁS: A társaságok határon átnyúló átalakulása az Európai Bíróság Polbud-ügyben hozott ítéletének fényében
  • MOHAI MÁTE: Szerződésen kívüli kötelmi jogviszonyok az uniós és a magyar kollíziós magánjogban
  • GRAD-GYENGE ANIKÓ: A szerződési jog harmonizációja rendelettel: új utak a szerzői jogi harmonizációban
  • JÓZON MÓNIKA: Kié a fogyasztó?”: a gyengébb fél (a fogyasztó) védelme a tagállamok és az Európai Unió
    között megosztott fogyasztóvédelmi hatáskör útvesztőiben
  • Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának feltételei – az Európai Unió Bírósága C-514/17. sz., Marin-Simion Sut ügyben 2018. december 13-án hozott ítéletének következményei