EURÓPAI JOG 2018/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • SCHWEIGHARDT ZSANET: Tagállamközi követelésbehajtás – ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés
  • MÉSZÁROS PÁL EMIL: Ideiglenes intézkedések az európai polgári eljárásjogban és a „nem tagállami” ideiglenes számlazárolást elrendelő végzés
  • MÉLYPATAKI GÁBOR – PRUGBERGER TAMÁS: Szülői szabadság rendezésének kérdése az európai irányelv-módosítások és a tagállami szabályozások tükrében
  • PATAKY TIBOR: A kárrendezési megbízott jogállásának egyes kérdései
  • LENTNER CSABA: Szemelvények a magyar jegybanki szabályozás integrációjának történetéből – az 1991-es
    jegybanktörvénytől a 2004-es EU csatlakozásig
  • Ugyananazon szolgáltatóval vagy eladóval szemben érvényesítendő igények fogyasztók közötti engedményezése – az Európai Unió Bírósága C-498/16. sz., Maximilian Schrems kontra Facebook Ireland Limited ügyben 2018. január 25-én hozott ítélete