POLGÁRI JOG 2017/12

Olvasási idő: 2 – 2 perc

  • Szabó Csilla: Az elővásárlási jog érvényesítése céljából megtett nyilatkozat joghatásai
  • Tőkey Balázs: Beszámoló Miczán Péter A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok című PhD-értekezésének nyilvános vitájáról
  • Bene Enikő Inge: Méltányolható a közérdek? – A közszereplők bírálhatóságának magánjogi korlátai az Alkotmánybíróság olvasatában
  • Auer Ádám: „A gép forog” – Kógens társasági jogi szabályok a Ptk. előtt és után
  • PJD2017. 22. I. A névviseléshez való jog nem terjed ki a néven kívüli egyéb beazonosításra alkalmas adatra. Ha a kereskedelmi név nem azonos a bejegyzett cégnévvel, akkor a jogosulatlan használattal szemben elsősorban a versenyjogi szabályok biztosítanak védelmet.
  • PJD2017. 23. Személyiségi jogsértés megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a hangfelvétel elkészítésére és felhasználására nem csak hozzájárulás nélkül, de visszaélésszerűen kerül sor. A hangfelvétel elkészítése, illetve felhasználása nem visszaélésszerű akkor, ha az közérdekből vagy különös méltánylást érdemlő magánérdekből történik.