POLGÁRI JOG 2018/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

 • Kovács Krisztián: Az MTA ÁJB Civilisztikai Albizottságának ülése (beszámoló)
 • Dúl János: Öröklési jog és társasági jog a Fővárosi Ítélőtábla 10.Cgf.43.511/2009/2. ítélete kapcsán
 • Élő Dániel: A jogalkotással okozott kár
 • PJD2018. 4.
  Írásba foglaltnak csupán a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus irat minősül, így elektronikus úton csak ennek alkalmazásával tehetők meg az írásbeli alakhoz kötött nyilatkozatok.
 • PJD2018. 5.
  I. A munkáltató és munkavállalói érdekképviselet viszonyában a kedvezőtlen véleménynyilvánítás, értékítélet önmagában akkor sem alapoz meg személyiségvédelmet, ha túlzó, vagy felfokozott érzelmeket tükröz.
 • PJD2018. 6.
  I. A részvénytársaság igazgatósága nem jogosult a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem elbírálását felfüggeszteni.