Magyar Közlöny 40. szám

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2011. évi XXXVIII. törvény: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról – 10384

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet: Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről – 10385

66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 10391

16/2011. (IV. 15.) NGM rendelet: A megyei munkaügyi központok illetékességéről, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról – 10399

14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet: A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról – 10467

1095/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoya Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról – 10468

1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: Az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges források biztosításáról – 10468

1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetéséről – 10469

1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: A Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány megszüntetéséről – 10470

1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 10471

1100/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 10471

1101/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 10472

1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat: A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról – 10473

34/2011. (IV. 15.) ME határozat: Az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt megvalósításához kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásában közreműködő miniszterelnöki megbízott kinevezéséről szóló 19/2010. (III. 5.) ME határozat hatályon kívül helyezéséről – 10474

Letölthető PDF-ben.