Kádár Éva: A méltányosság elve érvényesülésének problémái a Zuschlag-ügyben

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Kádár Éva: A méltányosság elve érvényesülésének problémái a Zuschlag-ügyben

Ez a tanulmány a Zuschlag-ügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által hozott elsőfokú ítéletet elemzi abból a szempontból, hogy az mennyiben felel meg az igazságosság és a méltányosság természetjogi alapelveinek. Az ezen bírói döntésben kiszabott büntetést összehasonlítva az egyéb, vagyon elleni, valamint bizonyos élet elleni bűncselekmények esetén a joggyakorlatban tapasztalt szankciókkal, kimutatható, hogy a büntetés aránytalanul súlyos. A tanulmány felveti a maffiabűnözés hazai és uniós meghatározásának különbségeiből adódó problémát is a Zuschlag-ügy kapcsán. Ez a jogeset példa arra, hogy a keresztény, illetve az általános etika azon elve nem mindig érvényesül kellőképpen a joggyakorlatban, hogy az emberi élet és testi épség sokkal nagyobb jogi védelmet érdemlő jogi tárgy, mint a vagyon. A természetjogi gondolkodás szerint a büntetés kiszabásakor a méltányosság, emberségesség elengedhetetlen feltétele az igazságos döntésnek, és mivel örök, változhatatlan érték, fölötte kellene, hogy álljon az állam aktuális jogpolitikai céljainak.

A tanulmány szerzője Kádár Éva, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és Államtudományi Karának IV. éves hallgatója.

A tanumlány letölthető PDF-formátumban a Jogi Fórum linkelt oldaláról.