Magyar Közlöny 71. szám

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2011. évi LXXV. törvény: A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről – 15203

2011. évi LXXVI. törvény: A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról – 15210

2011. évi LXXVII. törvény: A világörökségről – 15224

94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet: Egyes, a Belügyminisztérium feladatkörét érintő kormányrendeletek módosításáról – 15232

95/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet: Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 15234

96/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 15235

37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet: A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról – 15236

30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet: A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről – 15257

1205/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás, valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15264

1206/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Brazil Szövetségi Köztársaság, valamint az Európai Unió és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15264

1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A közszolgálati életpályák összehangolásáról – 15265

1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről – 15268

1209/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és feladatokról – 15270

1210/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2011. június 1–17. között Genfben sorra kerülő 100. ülésszakán való részvételről, valamint a háztartási alkalmazottak foglalkoztatásáról szóló nemzetközi egyezmény és ajánlás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15271

1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról – 15272

1212/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó egyes feladatokról – 15272

1213/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előkészítéséről és az Állami Számvevőszékhez történő benyújtásáról – 15273

1214/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházásokról szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban rögzített feladatok forrásának biztosításáról – 15273

1215/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: Egyes, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet közötti jogutódlással kapcsolatos feladatokról – 15274

1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról – 15275

1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 15278

1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: Az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 15278

1219/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló 1142/2011. (V. 12.) Korm. határozat módosításáról – 15279

1220/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 15280

1221/2011. (VI. 28.) Korm. határozat: A 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozat visszavonásáról – 15280

47/2011. (VI. 28.) ME határozat: A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15281

Letölthető PDF-ben.