JeMa 2011/2

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Alkotmányjog

 • Csink Lóránt: Az Alkotmánybíróság határozata a kormánytisztviselők elmozdíthatóságáról. Az indokolás nélküli felmondás alkotmányellenességéről
 • Vincze Attila: Az Alkotmánybíróság határozata az alkotmányellenes parkolási rendeletek alkalmazhatóságáról. Az alkotmánybírósági határozatok res iudicata jellegéről

Magánjog és munkajog

 • Tőkey Balázs: A Legfelsőbb Bíróság ítélete az egészségügyi szolgáltató felelősségéről. Hozzátartozói igények megítélése szerződésszegéssel okozott károk esetén

Büntetőjog

 • Mészáros Bence: A Fővárosi Ítélőtábla határozata a kábítószerrel visszaélésra való hatósági felbujtásról. A nem megfelelő nyomozási cselekmények és a törvényes vád viszonya

Közigazgatási Jog

 • Polyák Gábor: A Legfelsőbb Bíróság ítélete Az igazság ára című televíziós műsorszámról. Az emberi méltóság védelme közigazgatási eljárásban

Luxembourgi joggyakorlat

 • Kaliczka Alexandra: A Bilas-ügy. A perbebocsátkozáson alapuló joghatóság
 • Mohay Ágoston: A Rottmann-ügy. Újabb adalékok az uniós polgárság és a tagállami állampolgárság összefüggéseihez
 • Somssich Réka: A Ker-Optika-ügy. Az Európai Bíróság legújabb ítélete az internetes értékesítés tilalmáról

Strasbourgi joggyakorlat

 • Koltay András: A Karsai-ügy. A történész vélelménynyilvánítási szabadsága történelmi kérdésekben
 • Szigeti Tamás: A Kenedi János-ügy. Az információszabadság kikényszerítése
 • Szirbik Miklós: Az Engel-ügy. A mozgásképtelen és súlyosan beteg fogvatartottakkal való bánásmód egyes kérdéseiről

Érveléstan-érveléstechnika

 • Bencze Mátyás: A bírói mérlegelésre vonatkozó szabályok értelmezésének sajátosságai