Magyar Jog 2011/7

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Kecskés László: A választottbíráskodás történeti alapjai
  • dr. Szalma József: A jószokások (jóerkölcs) és a közrend megsértésének jogi következményei a magyar polgári jogban
  • dr. Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula egyes kérdései, avagy kinek, mikor és mit kell mondani

Fórum

  • dr. Boronkay Miklós: A saját ingatlanok közötti telki szolgalomról
  • ifj. dr. Lomnici Zoltán: A Perelman-dilemma, avagy a döntések nehézsége a jogalkalmazás során
  • dr. Siklósi Iván: Az érvénytelen szerződéssel kapcsolatos kártérítési felelősség néhány elméleti-dogmatikai kérdése

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Hamza Gábor: A magánjog fejlődése Cipruson