Gazdaság és Jog 2011/7-8

Olvasási idő: < 1 perc

Sárközy Tamás: A gazdasági társaságok közös szabályairól

Török Gábor: Átalakulás, egyesülés, szétválás – jogutód nélküli megszűnés

Wellmann György: A közkereseti és a betéti társaság szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben

Komáromi Gábor: A korlátolt felelősségű társaság szabályainak változása

Sándor Tamás: A részvénytársaság új szabályozásához

Pázmándi Kinga: Konszernrendelkezések és a vállalatcsoportra vonatkozó szabályozás

A társasági jog munkacsoport javaslata az új Ptk. társasági jogi részéhez