Magyar Jog 2011/10

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Földesi Tamás: Néhány gondolat a morális alkotmányértelmezésről
  • dr. Uttó György: Az igazságügyi alkalmazottakkal szembeni fegyelmi eljárás múltja, jelene és jövője
  • dr. Julesz Máté: A 2011-es alkotmány környezetjogi olvasatban

Fórum

  • prof. dr. (DSC) Prugberger Tamás: A munkaviszony munkáltatói oldalról kinduló módosításának és módosulásának problémája
  • dr. Serák István: Néhány gondolat és javaslat az új Ptk. dologi jogi könyvének koncepciójához
  • dr. Fázsi László – dr. Stál József: A bűncselekmény eshetőleges szándékkal megvalósított kísérletének kérdései
  • dr. Papp Tekla: Fogyasztó-e az utas?

Európai és külföldi jogi szemle

  • Petrétei Kristóf: A finn kötelmi jogról

Könyvismertetés

  • dr. Polgár Miklós: Kondorosi Ferenc – Visegrády Antal: A jogi gondolkodás kezdete és új irányai Európában
  • dr. Bodzási Balázs: Osztrák tanulmánykötet a kisebbségi részvényesek védelméről a közép- és keleteurópai országokban