Magyar Jog 2011/8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Bócz Endre: A bíráskodás tekintélye és a jogpolitika
  • dr. Kiss Tibor: Szerzői jogi szankciórendszerünk fejlődése a XIX.  és a XX. században

Fórum

  • dr. Kozma György: Az általános öregedési nyugdíjkorhatárt betöltött bírók szolgálati jogviszonyának megszüntetése de lege ferenda
  • dr. Gárdos Péter: A pénzügyi fióktelep jogképessége
  • dr. Bella Mária: Közigazgatási perben hozott ítélethez fűződő jogerőhatás érvényesülése a közigazgatási jogkörben okozott kártérítési perben
  • Árvai Béla: Ismét a perbeli bizonyítási kötelezettségről

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Szabó Sarolta: Állami immunitás és joghatóság a kisajátított műkincsekkel kapcsolatos amerikai perekben
  • Petrétei Kristóf: A finn dologi és öröklési jog bemutatása

Könyvismertetés

  • dr. Bodzási Balázs: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése