Magyar Közlöny 137. szám

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2011. évi CLII. törvény: A Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) szóló Megállapodások felmondásáról rendelkező CEATS Felmondási Megállapodás kihirdetéséről – 32748

2011. évi CLIII. törvény: A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról – 32754

243/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 32755

244/2011. (XI. 22.) Korm. rendelet: A vasúti pályahálózat működtetésének az állam által meg nem térített költségei finanszírozására felvett hitelre és annak ügyleti kamataira történő állami kezességvállalás szabályairól – 32950

40/2011. (XI. 22.) BM rendelet: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendeletmódosításáról – 32952

57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet: A víziközlekedés rendjéről – 32953

1399/2011. (XI. 22.) Korm. határozat: A kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről szóló 1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozat módosításáról – 33128

1400/2011. (XI. 22.) Korm. határozat: Egyes KEOP öt milliárd forintot meghaladó támogatásra javasolt rekultivációs projektjavaslatok jóváhagyásáról – 33128