Örökség és büntetőjog: Emlékkönyv Békés Imre tiszteletére

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Előszó

 • Békés Imre (1930-2010) – Búcsúlevél

Előadások

 • Belovics Ervin: A hatályos Büntetőeljárási Törvény kritikája
 • Györgyi Kálmán: Kozma Sándor királyi főügyész munkásságáról
 • Gellér Balázs József: A vád törvényességének egyes aspektusai
 • Domokos Andrea: Törvényszegő fiatalok
 • Bárd Károly: Az eljárási jogok közelítésének esélyei a Lisszaboni Szerződés tükrében
 • Sinku Pál: Ellentmondások a gazdasági bűncselekmények megítélésében
 • Békés Ádám: A jogállami büntetőjog elveinek érvényesülési lehetőségei az európai büntetőjogban

Tanulmányok

 • Bárándy Gergely: A nemzetiszocialista és a kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása, avagy a holokauszt tagadása?
 • Busch Béla: Eutanázia és büntetőjog
 • Csák Zsolt: Találgatható-e a jogalkotó akarata? Gondolatok a pótmagánvád köréből
 • Molnár Gábor Miklós: Az adócsalás ítélkezési gyakorlatának legújabb irányai
 • Tamási Erzsébet: Nemek és terrorizmus
 • Tóth Mihály: Utak, ösvények és “csapások” a visszaesés büntetőjogi szabályozásában
 • Ujvári Ákos: A jogos védelem és a végszükség elhatárolási kérdései
 • Varga Zoltán: A tanúvédelem és a tisztességes eljárás
 • Vókó György: Gondolatok a büntetés-végrehajtás megújításához
 • Békés Imre szakmai életútja
 • Békés Imre tudományos munkáinak jegyzéke
 • A kötet szerzői