Jogesetek Magyarázata 2011/3

Olvasási idő: 2 – 4 perc

Alkotmányjog

 • Kocsis Miklós: Az Alkotmánybíróság határozata az “alkotmányellenes alkotmánymódosítások” ügyében. Az indoklás koherenciahiányának következményei
 • Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Az Alkotmánybíróság határozata az országgyűlési egyéni választókerületek területének szabályozásáról. A választójog érvényesítéséhez szükséges részletszabályok rendeleti szintű szabályozásának alkotmányellenességéről

Magánjog és munkajog

 • Lukácsi Péter: A Legfelsőbb Bíróság döntése térbeli megjelölés védjegyoltalmáról. Az áruforma szokásos megjelenítésének kizárása a vedjegyoltalomból

Büntetőjog

 • Dávid Lilla: A Legfelsőbb Bíróság döntése az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadatásának megtagadásáról. Oltás megtagadása és kiskorú veszélyeztetése
 • Tahy-Kiss Karolina: A Pest Megyei Bíróság ítélete a büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény engedményezéséről. Jogalkalmazási visszásságok a polgári jogi igény előterjesztése és elbírálása kapcsán

Közigazgatási jog

 • Molnár-Bíró György: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a piacszabályozási tárgyú közigazgatási perekben érvényesülő kereshetőségi jogról. A kereshetőségi jog szabályozásának szükségessége

Luxembourgi joggyakorlat

 • Hüttl Tivadar: Az Európai Bíróság ítélete az adatvédelmi hatóságok függetlenségéről. Az adatvédelmi irányelvben foglalt “teljes függetlenség” tartalmának meghatározása
 • Nemessányi Zoltán: Az Európai Bíróság ítélete a tisztességtelen illetékességi kikötéssel kapcsolatban a nemzeti bíróságot terhelő kötelezettségekről. A tisztességtelen szerződési feltételek polgári eljárásjogi dilemmái
 • Orosz Nóra Natália: A Portugál Köztársaság aranyrészvény ügye. Az EUMSZ 49. és 63. cikkéből eredő tagállami kötelezettségszegés

Strasbourgi joggyakorlat

 • Fodor László: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a zajterhelés csökkentésére tett intézkedésekről és a bírósági eljárás időtartamáról. Az intézkedések következetes elégtelensége és az eljárás elhúzódása egyaránt megalapozza az állam felelősségét

Érveléstan – Érveléstechnika

 • Szitás Benedek: A retorika a mindennapi jogi munkában

Összesített tartalomjegyzék (2010/1-2011/2.)