Jogtudományi Közlöny 2011/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Lőrinczi Gyula: A csődjogi mentesítés és korlátai az angolszász jogrendszerekben
  • Navratyil Zoltán: A fagyasztva tárolt embriókkal összefüggő jogviták – különös tekintettel az Egyesült Államokra
  • Kártyás Gábor: A fővállalkozótól a kölcsönvevőig. A harmadik fél a munkaviszonyban

Szemle

  • József Zsuzsanna: Levél Amerikából: a joghatósági megállapodásokról szóló 2005. évi Hágai Egyezmény implementációjának nehézségei az Egyesült Államokban
  • Sándor István: Sztehlo Zoltán munkássága és a római jog

Jogirodalom – jogélet

  • Hamza Gábor: Az európai jogtudomány és a Történeti Jogi Iskola
  • Zakariás Kinga: Az emberi méltóság elve