Magyar Közlöny 2012/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

3/2012. (I. 12.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról – 406

1/2012. (I. 12.) KIM rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról – 412

4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról – 417

22/2012. (I. 12.) KE határozat: Államtitkári kinevezésről – 420

3/2012. (I. 12.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 420

1/2012. (I. 12.) KüM határozat: A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak, valamint 5. § (2) bekezdésének hatálybalépéséről – 421

Letölthető PDF-ben.