Magyar Közlöny 2012/8

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet: A számhordozás részletes szabályairól – 502

3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet: Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető  telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről – 512

4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet: A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására,
a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre
és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról – 513

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet: Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról – 519

1012/2012. (I. 24.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 521

Letölthető PDF-ben.