Magyar Közlöny 2012/9

Olvasási idő: 2 – 2 perc

6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet: A digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről – 524

7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet: A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól – 525

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet: Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről – 539

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet: A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról – 549

1013/2012. (I. 26.) Korm. határozat: A munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzését elősegítő kiegészítő munkáltatói kompenzáció előkészítéséről – 553

1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat: A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről – 553

1015/2012. (I. 26.) Korm. határozat: A Közlekedési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról – 555

13/2012. (I. 26.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 573

Letölthető PDF-ben.