A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) 1950. máj. 6.

A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) 1950. máj. 6.

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Bejegyzés:

Minthogy a könyvtárlátogatók jelentős része valamilyen rendelet iránt érdeklődik s azt keresi, indítványozom, hogy tárgykörök szerint csoportosítva (és lehetőleg betürendben) mutató állíttassék össze. Jelenleg az altiszt sajátkezüleg összeállított tájékoztatója áll csak rendelkezésre, ami – természetszerüleg – nem elegendő. A mutató összeállitásával a könyvtár forgalma is egyszerűsödik. Jelenleg ugyanis egyik érdeklődő a másik kezéből lesi a Magyar Közlönyt, hogy – gyakran hiába – átnézze.

1950 május 6.

Dr Gonda Dániel

Válasz:

Az Ügyvédi Kamara költségvetése nem engedi meg, hogy a Kartárs Ur által inditványozott munka elvégzésére segéderő felvétessék. Amennyiben azonban a Kartárs Ur társadalmi munkával a mutató összeállitására vállalkozik, azzal igen lekötelezné a Kartársakat.