A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) #22

A könyvtár Vendégkönyvéből (1942-1955) #22

Olvasási idő: 2 – 2 perc

22. bejegyzés:

Méltóztassanak a WC rendes öblitéséről gondoskodni!

Továbbá, hogy (?)akta ne legyen egyéb teendőkkel ennyire igénybe véve, hogy gyakori távollétei a könyv kiszolgáltatásban fennakadást és ennek következményeképpen bosszantó várakozást okoznak.-

Végül sziveskedjenek a zavartalan tanulmányozás biztositása végett nagyobb csend betartására megfelelő módózatokról gondoskodni. Igy pl. nem lehetne-e intézkedni, hogy a portás rádiója ne zavarja a csendet a könyvtári órák alatt?

De maguk Kolléga urak sem tartják be az előirásokat.

A válasz:

Mindenkor kérjük az inditványozó i. t. Kartárs ur aláirását, különben meg nem tettnek kellene inditványát tekintenünk.

Érdemben:

1., A W.C. rendbehozatala iránt intézkedés történt, – mig meg nem történik, tessék a belső szobához tartozót igénybe venni.

2., A szakaltiszt elfoglaltsága kivételesen valóban várakozást okoz a könyv kiszolgálásában, ennek ok az, hogy a harctéren lévő irattáros munkáját is végzi, s ezért az előfordult esetben szives elnézését kérjük.-

3., A rádió elhallgattatása iránt (az olvasási órák alatt) intézkedtünk, és a kollégák beszélgetését tábla kifüggesztésével és figyelmeztetéssel fogjuk korlátozni.

Egyébként nem lenne jó könyvtárunk rendjének teljes bürokratizálása, mint más könyvtárakban (dohányzás eltiltása, kötelező ruhatár, olvasójegy stb.).-