Jogesetek Magyarázata 2011/4

Olvasási idő: 2 – 4 perc

Alkotmányjog

 • Lápossy Attila: Az Alkotmánybíróság a pártok kedvezményes önkormányzati irodabérléséről. Precedenserősítő döntés a „bujtatott pártfinanszírozás” tilalmáról

Magánjog és munkajog

 • Vékás Lajos – Vincze Attila: A Legfelsőbb Bíróság döntése az alapvető jogok polgári jogviszonyokban való alkalmazásáról. Gyülekezési jog birtokháborító jellegű gyakorlása

Büntetőjog

 • Szomora Zsolt: A Győri Ítélőtábla harmadfokú döntése a kiskorú veszélyeztetéséről. A testi sértés halmazatának kizárása

Közigazgatási jog

 • Körtvélyesi Zsolt: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a vörös csillag használatával kapcsolatos rendőri fellépésről és a strasbourgi mérce alkalmazásáról. A rendészeti szemlélet és az alapjogi mérce
 • Majtényi Bea: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a megfizetett illeték visszatérítéséről. Ingatlan adásvételi szerződés után megfizetett vagyonszerzési illeték visszatérítésének feltételei

Luxembourgi joggyakorlat

 • Karsai Krisztina: Az Európai Bíróság ítélete a személyazonosság ellenőrzéséről a belső határokon. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének lehetősége megelőzi a tagállami alkotmányt
 • Szirbik Miklós: Az Európai Bíróság ítélete a közbeszerzési szabályokról és a helyi önkormányzatok társulásairól. Az in-house gyakorlat és a közbeszerzési szabályok alkalmazásának feltételei társuló helyi önkormányzatok esetében

Strasbourgi joggyakorlat

 • Kovács Kriszta: Az Uj Péter-ügy – egy védett vélemény a tokaji borról. A közérdekű kérdést érintő becsületsértési eljárásokban mérlegelendő szempontokról
 • Pap András László: A Sejdic és Finci ügy a bosnyák alkotmányról. A diszkriminációtilalom és az etnikai kisebbségek képviselete
 • Schanda Balázs – Koltay András: A Lautsi-ügy a feszületről az állami iskola osztálytermében. A vallási jelképek használatának megengedettsége a semleges állam közéletében

Érveléstan – érveléstechnika

 • Jakab András: A bírói jogértelmezés az Alaptörvény tükrében