Magyar Közlöny 2012/20

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2012. évi IV. törvény: Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 1397

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet: A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről – 1405

20/2012. (II. 22.) Korm. rendelet: A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 1410

8/2012. (II. 22.) KIM rendelet: A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról – 1428

3/2012. (II. 22.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 494/2010. (VIII. 4.) OVB határozatának vizsgálatáról – 1432

4/2012. (II. 22.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 384/2010. (V. 19.) OVB határozatának vizsgálatáról – 1435

5/2012. (II. 22.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 383/2010. (V. 19.) OVB határozatának vizsgálatáról – 1438

6/2012. (II. 22.) AB határozat: Az Országos Választási Bizottság 416/2010. (VI. 17.) OVB határozatának vizsgálatáról – 1441

4/2012. (II. 22.) OGY határozat: A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról – 1444

5/2012. (II. 22.) OGY határozat: A Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából – 1445

6/2012. (II. 22.) OGY határozat: A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról – 1446

7/2012. (II. 22.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 1447

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat: Az Emberi Jogi Munkacsoportról – 1447

1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat: Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat szerinti Hitelprogram keretében újonnan megkötött vagy módosításra kerülő hitelszerződésekre vonatkozó feltételekről – 1449

1041/2012. (II. 22.) Korm. határozat: A gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 1450

24/2012. (II. 22.) ME határozat: Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 1451

Letölthető PDF-ben.