A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép- és Kelet-Európában

Olvasási idő: 4 – 7 perc

New Tendencies in Crime and Criminal Policy in Central and Eastern Europe

 • Gönczöl Katalin – Lévay Miklós: Előszó/Preface
 • Bárándy Péter igazságügy-miniszter előadása
 • Krzysztof Krajewski: Transformation and crime Control. Towards Exclusive Societies Central and Eastern European Style?
 • Helmut Kury – László Korinek – Michael Würger: Zum Dunkelfeld bei sexuellen Viktimisierungen; Ein Vergleich zwischen Deutschland und Ungarn
 • Raymond Teske, Jr: Legal Procedures Available for the Protection of Women from Intimate Partner Violence
 • Christopher Gane: Protecting Children from ‘Lawful’ Violence
 • Vesna Nikolic-Ristanovic: Domestic Violence and Social Transition: Contributing Factors, Protection and Prevention
 • Eszter Sárik: The Legal Questions related to Domestic Violence
 • Endre Bócz: Organised Crime and Money Laundering (in the Hungarian Penal Code and Practice)
 • Katinka Kigyóssy: Action by the Council of Europe to Fight against Corruption and Money Laundering: a Brief Overview
 • Alenka Šelih: Teaching of Criminology
 • Erika Váradi Csema: The prevention of juvenile crime – training against aggression
 • István Tauber: Der Politishce Systemwechsel und die “traditionelle” Kriminalität
 • György Vókó: Challenges of the Law on Punishments for the New Millenium
 • Fenyvesi Csaba: Börtönviszonyok – védői aspektusból
 • Herke Csongor: A letartóztatás foganatosításáról de lege ferenda
 • Parti Katalin: A női elítéltek helyzete – a 2000. évi kutatás eredményei
 • Lőrincz József: Az európai börtönügyi alapelvek érvényesülése hazánkban a rendszerváltozás után
 • Hans-Jörg Albrecht: Prisons and Alternatives to Prisons in Europe: Changes and Prospects
 • Zdenek Karabec: Alternatives to Imprisonment in the Czech Republic
 • Mária Diósdi: Non-custodial Sentencing in Hungary
 • Ilona Görgényi: Restorative Elements in the Circle of Alternative Sanctions
 • Krzysztof Krajewski: Drug Problem and Drug Policies in Poland during the 1980s and 1990s
 • Erik Jensen – Jurg Gerber – Krzystof Karajewski: The Development of drug Control Policy in the Newly Democratic Nations of Europe: A Social Constructionist Perspective
 • Sanja Copic: Trafficking in people and Legislation in Serbia and Montenegro
 • Peter Duff: The Public Defence Solicitors Office: An Evaluation
 • Edwin Rekosh: Promoting Access to Justice in Central and Eastern Europe
 • Zaza Namoradze: Access to Justice for Indigent Criminal Defendants
 • Kádár András Kristóf: A magyar kirendelt védői rendszer strukturális problémái
 • Ana Balan: Gender and Criminality
 • Tamási Erzsébet: “Gender” szemlélet a magyar kriminológiai kutatásokban
 • Ignácz István: Szokatlan bűncselekményekre, mint új kihívásokara történő reagálás
 • Nagy László Tibor: Korunk bűncselekménye: az önbíráskodás
 • Kármán Gabriella: Automatizált személyazonosító módszerek a bizonyítás szemszögéből
 • Tilki Katalin: Új jelenségek a környezeti bűnözés körében
 • Vavró István: A bűnözés és a társadalmi-gazdasági változások kapcsolata
 • Nagy Zoltán: A bűnözés egyik új formája az informatikai bűnözés
 • Hans-Heiner Kühne: Implementation of Substantive and Procedural Guarantees in the Fight Against New Forms of Crime and Transnational Criminality
 • Roger Leng: Implementation of Substantive and Procedural Guarantees in the Fight Against New Forms of Crime and Transnational Criminality: the UK Experience
 • Ilya Zeldes: Organised Crime and Criminal Corruption in the Former Soviet States: a view from oversea
 • Anna V. Klochkova: The Organised Forms of Sexual Operation of Minors
 • Ninel F. Kuznetsova: Overcoming the System Crisis in Russia as a General Orientation of Combating Crime
 • Marianne Löschnig-Gspandl: The Role of the Victim in the Austrian Criminal Justice System – Participation, Protection, Restoration
 • Anna Kiss: Additional Private Prosecution
 • Erika Róth: What is the Real Interest of the Victim?
 • Erika Váradi Csema: The Situation and Role of Probation Officer in the Hungarian Juvenile Justice System
 • Dávid Éliás: The Situation of Hungarian Probation at the Beginning of a New Way
 • Alenka Šelih: Crime Prevention in Market Societies
 • John Graham: Recent Trends in the Development of Early Psycho-social Intervention to Prevent Criminality in Market Societies
 • Erika Váradi Csema: The Prevention of Juvenile Crime – Training Against Aggression
 • Attila Laczoffy: Prevention of Juvenile Delinquency
 • Mariann Varga-Háver: Crime Prevention among Young People in Eastern-Europe
 • Diósi Erzsébet: A bírói függetlenség bírói szemmel
 • Kadlót Erzsébet: A bírói függetlenség az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében és az Alkotmánybíróság függetlensége
 • Kőhalmi László: Quis custodiet custodes? (Elmélkedések a bírósági korrupcióról)
 • Vaskuti András: A bírói függetlenség elemeinek tartalmi változásai
 • Négyesy László: Bíró média, mediáció
 • Katinka Kigyóssy: action by the Council of Europe in the Fight against Terrorism: a Brief Overview
 • László Salgó: Possible Police Strategies and Challenges Posed by Criminality in Central and Eastern Europe
 • Werner Roth: Rendőrségi stratégiák Németországban
 • Finiszter Géza: Reform vagy modernizáció, a magyar rendőrség jövője
 • Lamperth Mónika belügyminiszter záró előadása
 • A kurzus szakmai programja
 • Special Programme of the Course
 • Tudományos Szervező Bizottság
 • Scientific Committee of the Course