Magyar Közlöny 2012/35

Olvasási idő: 6 – 9 perc

2012. évi XVI. törvény: A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról – 6642

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről – 6648

47/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 6653

48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 6654

49/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 6655

50/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 6655

51/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 6656

52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről – 6657

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól – 6670

9/2012. (III. 28.) NMHH rendelet: A felügyeleti díj mértékéről, valamint a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról – 6687

10/2012. (III. 28.) NMHH rendelet: A filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló filmgyártási költségek megállapításáról – 6689

17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet: A helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2012. évi szakmai támogatásáról – 6717

18/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet: Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a kultúráért felelős miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról – 6721

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 6722

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet: A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról – 6724

23/2012. (III. 28.) OGY határozat: „Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról” – 6728

24/2012. (III. 28.) OGY határozat: A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002–2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról – 6728

25/2012. (III. 28.) OGY határozat: A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról – 6729

26/2012. (III. 28.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 6730

1073/2012. (III. 28.) Korm. határozat: Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről – 6730

1074/2012. (III. 28.) Korm. határozat: A Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról – 6731

1075/2012. (III. 28.) Korm. határozat: Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretösszegének felemeléséről szóló 1085/2011. (IV. 12.) Korm. határozat módosításáról – 6732

1076/2012. (III. 28.) Korm. határozat: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból fizetendő 2012. évi egységes területalapú támogatáshoz nyújtandó kiegészítő nemzeti támogatás költségvetési forrásáról – 6733

1077/2012. (III. 28.) Korm. határozat: Az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 6733

1078/2012. (III. 28.) Korm. határozat: A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről – 6735

1079/2012. (III. 28.) Korm. határozat: Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról – 6736

1080/2012. (III. 28.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról – 6738

1081/2012. (III. 28.) Korm. határozat: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazda kiemelt útfelújítási projektjei támogatásának a növeléséről az Észak-Magyarországi Operatív Program, Dél-Alföldi Operatív Program, Dél-Dunántúli
Operatív Program és Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretét érintően – 6740

34/2012. (III. 28.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 6743

35/2012. (III. 28.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 6743

Letölthető PDF-ben.