Magyar Jog 2012/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • dr. Varga Zs. András: Az Alaptörvény és az ügyészség közjogi hatáskörei
  • dr. Bodzási Balázs LL. M.: A kezességi jog néhány aktuális kérdése
  • dr. Pataky Tibor: Joghatósági kérdések a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ügyekben a 44/2001 EK tanácsi rendelet és a Luganói Egyezmény alapján

Fórum

  • dr. Gyulavári Tamás – dr. Kun Attila: Munkáltatói jogalkotás? A munkáltatói szabályzatok szerepe a munkajogi szabályozásban
  • dr. Horváth István: Munkaerő-kölcsönzés: jogharmonizációs kötelezettség – aggályos teljesítés

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Burián László: Szakértői javaslatok az EU tagállamok közötti, határokon átívelő végrehajtás útjában álló akadályok lebontására
  • dr. Bónis Péter: Az észak-amerikai jelzálog-hitelválság néhány jogdogmatikai tanulsága