Magyar Közlöny 2012/46

Olvasási idő: 2 – 3 perc

78/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet: A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról – 8310

79/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet: A Nemzeti Államigazgatási Központ feladatellátásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról – 8310

80/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 8312

81/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet: Az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2012. évi XXVII. törvényhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról – 8313

1/2011. (IV. 18.) KüM rendelet: A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 1/2000. (I. 18.) TNM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 8323

7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet: A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról – 8323

23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet: A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól – 8328

24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet: Egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 8350

1/2012. PJE jogegységi határozat: A Kúria polgári jogegységi határozata – 8358

33/2012. (IV. 18.) OGY határozat: A nemzeti örökségről – 8360

34/2012. (IV. 18.) OGY határozat: A Nemzetiségek Napjáról – 8361

35/2012. (IV. 18.) OGY határozat: A 2012. év világörökség éveként történő megünnepléséről – 8361

1116/2012. (IV. 18.) Korm. határozat: A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 8362

Letölthető PDF-ben.