Magyar Közigazgatás 2012/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Tudományos közlemények

 • Tózsa István: Virtuális tér és közigazgatás
 • Bodnár Eszter: A választójog és más alapjogok kapcsolata
 • Turkovics István: A jogorvoslathoz való jog az alkotmányban és az Alaptörvényben
 • Vissy Beatrix: Az individuális alapjogvédelem kilátásai az alkotmánybíráskodásban
 • Koi Gyula: Közigazgatás-tudomány és metodológia — A fogalmak kulcsszerepéről
 • Vértesy László: A jó kormányzás mérhetősége

Szakmai fórum

 • Piller Zsuzsa: Az önkormányzatok mint a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások alanyai
 • Bodnár Norbert: Az önkormányzatok társulásai, azok változásai az új Ötv. tükrében
 • Klotz Péter: Közszolgálati értékek és integritás – kérdőíves felmérés a közszolgálatban dolgozók körében
 • Csalló Krisztina: Újabb állomás a közigazgatás átalakításában: a járási hivatalok

Nemzetközi kitekintés

 • Váczi Péter: Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R. (84) 15. számú ajánlása a közigazgatás felelősségéről

Szemle

 • Recenzió: Erdős Csaba: Smuk Péter: Magyar közjog és politika 1989-2011